การวิ่งออกกำลังกาย

ข้อควรรู้การเลือกซื้อ รองเท้าวิ่ง

January 14, 2020

ปัจจุบันกระแสการวิ่งออกกำลังกายกำลังเป็นที่นิยมอย่างมาก เนื่องจากการตื่นตัวเรื่องการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและในบรรดากีฬาประเภทต่างๆ ดูเหมือนว่าการวิ่ง จะเป็นหนึ่งในกีฬาที่ทำได้ง่ายที่สุด สามารถทำได้โดยลำพัง และให้ผลดีกับสุขภาพไม่น้อยไปกว่ากีฬาประเภทอื่นเลยทีเดียว ซึ่งในส่วนของการวิ่งนั้น อุปกรณ์ที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งคือ “รองเท้าวิ่ง” ซึ่งหากเรามีรองเท้าวิ่งที่ดีนอกเหนือจากการป้องกันอาการบาดเจ็บที่ขาจากการวิ่งแล้วนั้นยังช่วยทำให้เราก้าวขาวิ่งได้ต่อเนื่องอย่างมั่นใจอีกด้วย           รองเท้าวิ่งในท้องตลาดที่ผลิตออกมา มีรูปแบบที่หลากหลายส่วนหนึ่งก็เพื่อเป็นการตอบโจทย์ต่อวัตถุประสงค์ของกลุ่มนักวิ่ง ดังนั้นเราจะเห็นได้ว่ามีรองเท้าวิ่งที่มีคุณสมบัติแตกต่างกันออกไป แบ่งประเภทรองเท้าวิ่งออกกว้างๆ […]

Read more...