หางาน กทม ที่ไหนดี

หางาน กทม อย่างไรในช่วง COVID-19 แพร่ระบาด

April 20, 2020

จากสถานการ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า หรือ COVID-19 ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทต่างๆ และส่งผลให้พนักงานหลายๆคนได้รับความเดือดร้อนและได้รับผลกระทบจากการถูกเลิกจ้างงาน หยุดทำงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับเงินค่าจ่าง หรือ Without pay ซึ่งในช่วงเวลาสถานการณ์ที่ลำบากนี้ หลายๆคนก็มีความจำเป็นต้องหางานใหม่ โดยเฉพาะการ หางาน กทม ที่ไม่สามารถออกไปสมัครงานข้างนอกด้วยตัวเองเองได้ วันนี้เราจะมาแนะนำแนวทางในการหางานใหม่ ควรทำอย่างไรในช่วงสถานการ์โควิด-19 แพร่ระบาดเช่นนี้

หางาน กทม

                ด้วยสถานการณ์ไวรัสแพร่ระบาด ที่ทำให้ทุกคนต้องร่วมมือกันในการรักษาระยะห่างทางสังคม (Social distance) ซึ่งในๆหลายบริษัทต้องเปลี่ยนมาทำงานที่บ้าน หรือที่เรียกว่า Work from home เพื่อเป็นอีกหนึ่งวิธีการที่จะช่วยลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสได้ ในการสมัครงานหรือหางานใหม่ในช่วงนี้ ก็จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนวิธีการรับสมัครและสัมภาษณ์งานโดยวิธีการทางออนไลน์กันมากขึ้น ซึ่งหากใครที่สนใจในการหางาน กทม หรือกำลังมองงานใหม่ในช่วงนี้ จึงจำเป็นต้องเตรียมตัวโดยมีแนวทางในการหางานดังนี้

  1. เลือกหางานโดยใช้ช่องทางออนไลน์ เพื่อเพิ่มโอกาสในการหางานได้มากขึ้นกว่าเดิม เช่น สมัครงานและฝากประวัติส่วนตัวผ่านเว็บไซต์หางาน หรือบริษัทจัดหางานต่างๆ ที่มีมากมายในปัจจุบัน โดยที่เราสามารถเลือกตำแหน่งงาน ประเภทงานที่สนใจ ทำเลสถานที่ทำงานได้ตามความต้องการและเหมาะสมกับคุณสมบัติของเราได้ด้วย ซึ่งการหางานโดยวิธีออนไลน์ผ่านช่องทางเหล่านี้ จะช่วยให้การหางานเป็นไปได้สะดวกยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการหางานในสถานการณ์เช่นนี้ที่ไม่สามารถออกไปสมัครงานด้วยตัวเองได้
  2. เตรียมรีซูเม่ และเอกสารที่ใช้ประกอบในการสมัครงานให้พร้อม โดยเซฟเก็บเอาไว้ในเครื่องของเราให้เรียบร้อย เพื่อใช้อัพโหลดทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์หรือทางอีเมล์ต่างๆ หากเราเตรียมไฟล์ให้พร้อมเอาไว้ เมื่อบริษัทต้องการเอกสารเพิ่มเติมก็สามารถส่งกลับไปได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความพร้อมและความกระตือรือร้นของเราได้ ถือเป็นผลดีต่อตัวเราและมีโอกาสในการได้งานที่มากกว่า
  3. เตรียมตัวในการสัมภาษณ์งานออนไลน์ โดยการ VDO Call ซึ่งๆหลายบบริษัทอาจเลือกใช้เป็นตัวกลางในการสัมภาษณ์งานผ่านแอพพลิเคชั่นต่างๆ เช่น Google meeting, Zoom, Skype, Line เป็นต้น เราจึงควรเตรียมตัวในการศึกษาข้อมูลและเรียนรู้วิธีการใช้งานเอาไว้ เมื่อถึงเวลาก็สามารถใช้ได้อย่างสะดวก และแสดงถึงความพร้อมในการใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสมด้วย ซึ่งนอกจากแอพพลิเคชั่นเพื่อใช้ในการ VDO Call แล้ว เราเองก็ควรเรียนรู้เทคโนโลยีต่างๆที่จำเป็นต้องใช้ในการติดต่อสื่อสารเอาไว้ด้วย เพื่อการสมัครงานที่เป็นไปอย่างราบรื่น
  4. ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นทักษะด้านภาษา เทคนิคเฉพาะทาง หรือโปรแกรมที่จำเป็นต่างๆ เพื่อเสริมโปรไฟล์ของเราให้ดียิ่งขึ้นและสามารถนำไปปรับใช้กับการทำงานใหม่ได้เป็นอย่างดี

หากเราจำเป็นต้อง หางาน กทม ในช่วงที่มีไวรัสแพร่ระบาดเช่นนี้ เพื่อความสะดวกและโอกาสในการได้งานใหม่ที่มากขึ้น เราอาจต้องปรับใช้วิธีการหางานเป็นช่องทางออนไลน์ทดแทนการหางานแบบเดิม รวมทั้งควรจัดเตรียมเอกสารต่างๆให้พร้อมเพื่อส่งทางออนไลน์ และควรศึกษาเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆอยู่เสมอ เพื่อสามารถนำไปใช้ในการสมัครงานและเพื่อการดำเนินชีวิตที่สะดวกยิ่งขึ้นในปัจจุบัน ที่สำคัญอย่าลืมใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยการเพิ่มทักษะที่สำคัญและจำเป็นต่างๆสำหรับการทำงานใหม่ด้วยนะคะ

https://www.reeracoen.co.th/th/